Communication Modules

  • Communication base module CM06

  • Communication base module CM12

  • Plug-in card module CM08-422

  • Plug-in card module CM08-485

  • Plug-in card module CM08-MBM-08

  • Plug-in card module USB

  • Plug-in card module CM06-MBS

  • Plug-in card module CM08-MP-Bus

  • Plug-in card module CM08-MBM-80