Inovacioni eshte baza dhe drejtimi yne kryesor

Ne jeni nje kompani Austriake me qender ne Steiermark me nje shtrirrje veprimtarie internacionale. Kompania jone ju afron produkte dhe sherbime ne fushen e teknikes se automatizuar.

Pioner ne fushen e sistemeve per ngrohje qendrore

Per me shume se 30 vjet, ne jemi te specializuar ne kompletimim, venien ne perdorim dhe manaxhimin e sistemeve per ngrohje, ajrim dhe ftohje, por me fokus ne sistemet me ngrohje qendrore per ndertesa,objekte dhe investime te cdo lloj madhesie.

Te paret ne tekniken per matje, drejtim dhe kontrollim te sistemeve me ngrohje qendrore

Ne ushtrojme veprimtarine tone ne 19 vende te botes

VISUALIZIERUNG (PARAQITjA GRAFIKE)

Kerkesa sa me te larta per nje perdorim sa me te mire.

Zgjidhje individuale per cdo verpri
Mbeshtetje dhe sherbim ne cdo kohe dhe ne maksimum
Realizim sa me efikas te te gjithe komponenteve ne nje sistem te vetem.
Transparence ne cdo cep dhe deri ne fund te investimit.
Thjeshtesi ne ndryshimin e parametrave te sistemit.
Mundesi per te bere nje analize gjitheperfshinese.
Perfeksionim ne pershtatje
(Visualizierung) Paraqitje grafike te pajisjeve per sisteme rregullimi dhe kontrolli nga prodhues te ndryshem internacional.
Lidhje direkt me dhe ne (Datenbank) te ndryshme dhe shume te njohura si (PostgreSQL, MySQL, …)

Sistemi teknik rregullator

Pure Innovation – Modulet rregulluese te serive MC dhe MR jane fjala e fundit e teknikes.

Keto module ju krijojne mundesine e nje rregullimi, paraqitje grafike ,pershtatjeje dhe monitorimi te sakte, precize dhe te shpejte te objektit tuaj. Duke u lidhur me internetin, eshte e mundur gjithashtu hyrja ne sistem nga jashte. Me ndihmen e IOS- dhe Android – Apps ju keni ne cdo kohe mundesine, te shikoni, nderhyni dhe te ndryshoni parametrat ne sistemin rregullator.
Rregullimi dhe pershtatja sipas nevojave dhe deshirave tuaja, behet gjithastu edhe me menyren klasike, direkt ne pajisjen e vendosur ne investimin tuaj. Keto mundesi per te nderhyre ne sistemin rregullator, si nga larg,ashtu edhe direkt ne pajisje, ju krijojne ne cdo kohe lehtesi dhe shpejtesi ne ndryshimin dhe pershtatjen e parametrave te sistemit tuaj rregullator.